2246071043 Πρώτου Λόχου, Σύμη loupis_store@yahoo.com